Thông Báo Liên Thông Và Bảo Trì Máy Chủ

Tin Tức Đăng bởi: Super admin Thời gian: 2022/02/17 11:57 Lượt xem: 469

Thời Gian 22:00 19/02/2022 đến 3:00 20/02/2022

 Máy Chủ Liên Thông

Các máy chủ từ:  S1 - S5 . S6 - S10 ,  S11- S15 , S16 - S20

Máy Chủ Bảo Trì

Các máy chủ từ: S21 đến S35

Quy Tắc Liên Thông :

 1. ​- Thời gian liên thông có thể sẽ kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến
 2. - Vui lòng không đăng nhập vào game trước khi có thông báo để tránh gặp phải lỗi ngoài ý muốn

 Hoạt động Tranh Bá Trên Biển  Vàng trong hoạt động Gửi Lấy Vàng sẽ mất. Vui lòng lấy hết Vàng trước bảo trì. Những trường hợp mất Vàng sẽ không được xử lý.

 Hoạt động Chiếm Báu Vật : Khi Liên Thông Máy Chủ  , tất cả các Tài Nguyên đang bị chiếm sẽ bị Hủy , vui lòng Hủy Báu Vật trước Liên Thông Máy Chủ để có thể nhận phần thưởng

 1. Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi liên thông máy chủ người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó.
 2. Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật

- VD:Người chơi “Luffy ”ở Server 1, người chơi “Luffy ” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.

 1. - Tên Công Hội trùng nhau cũng được xử lý như trên
 2. - Hủy bỏ các đồng đội đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.
 3. - Tất cả dữ liệu của Đấu Trường để trống
 4. - Toàn bộ dữ liệu Độ Tích Cực để trống
 5. - Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống
 6. - Boss Thế Giới giữ lại Lv Boss của Server đầu tiên của Cụm liên thông
 7. - Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị xóa
 8. - Tất cả mail sẽ bị xóa
 9. - Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của S1-Luffy (Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa)
 10. - Dữ liệu Tài Nguyên Thế Giới và Tài Nguyên Bến Cảng sẽ bị xóa
 11. - Quy tắc xóa nhân vật:
 12. - Những tài khoản có nhân vật cấp dưới 131
 13. - Những tài khoản không đăng nhập trong 15 ngày gần nhất sẽ bị xóa.